Polityka prywatności


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem …………………….… lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


źródła informacji:http://wszystkoociasteczkach.pl

Klauzula informacyjna dla klientów Alkom Telefony Komórkowe.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w
dalszej części: RODO - informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alkom Telefony Komórkowe z siedzibą przy ul.T.Kościuszki 48, 30-105 Kraków ,(NIP: 6792495692, REGON: 356334679)
zwana dalej Administratorem.
2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
2.1. zachęcamy do kontaktu z doradcą Alkom http://www.alkom.krakow.pl/webpage/pl/kontakt.html
2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa
Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych:
adres e-mail: alkom@alkom.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, składania zamówienia, przyjęcia sprzętu do naprawy, zakupu - sprzedaży sprzętu na podstawie Państwa
zgody art. 6) RODO
4. Zakres danych.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w
punkcie 3.
6. Okres przechowywania danych.
Dane przetwarzane są do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w
celu podanym w punkcie 3.
7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
7.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
7.2. przenoszenia danych;
7.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7.4. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
7.5. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych (adresu e-mail) ma charakter dobrowolny, ale jest
konieczne do spełnienia pkt 3.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji!